פעילויות קרובות

מוזמנים ומוזמנות להצטרף אלינו לפעילויות נהדרות

מתבוננות פנימה

רביעי-שישי | 23-25/10

מרכז אישתר - עין ורד

בשביל האש צריך אדמה

הפעם בנוסף לעונג – נתמקד בריפוי

הילדה הפנימית בתוכינו שמנהלת אותנו

היחסים עם אמא שמשפיעה על האמא והרעיה שאני

המטענים שצברתי בדרך שסגרו לי את הלב והתחושה.

אדמה נשית

רביעי-שישי | 23-25/10

מרכז אישתר - עין ורד

בשביל האש צריך אדמה

הפעם בנוסף לעונג – נתמקד בריפוי

הילדה הפנימית בתוכינו שמנהלת אותנו

היחסים עם אמא שמשפיעה על האמא והרעיה שאני 

המטענים שצברתי בדרך שסגרו לי את הלב והתחושה.

אדמה נשית

רביעי-שישי | 23-25/10

מרכז אישתר - עין ורד

בשביל האש צריך אדמה

הפעם בנוסף לעונג – נתמקד בריפוי

הילדה הפנימית בתוכינו שמנהלת אותנו

היחסים עם אמא שמשפיעה על האמא והרעיה שאני 

המטענים שצברתי בדרך שסגרו לי את הלב והתחושה.